Ons Missie

In 2024 streef Omgeemense van Suid-Afrika daarna om gemeenskappe in die Wes-Kaap te bemagtig deur onderwys, gesondheid, en sosiale ontwikkeling. Ons missie is om inklusiewe geleenthede te skep wat individue, veral die met gestremdhede, in staat stel om hul volle potensiaal te bereik. Ons bou aan ‘n kultuur van omgee en ondersteuning, waar elke aksie bydra tot sterker, veerkragtige gemeenskappe. Deur samewerking met plaaslike vennote en vrywilligers, mik ons na ‘n groter impak en positiewe verandering in die Wes-Kaap.