Saam Doen Ons Meer!

Vryburgerkorpse

Die Vryburger Omgeemense Diensorganisasie is saamgestel deur 'n totaal van 22 Korpse (takke). Hierdie korpse is instrumenteel in die beplanning van liefdadigheidswerk in hul betrokke gemeenskappe.

Ashton

Bloemfontein

Bonnievale

Buffelspoort

Ceres

De Doorns

Ermelo

George

Hopefield

Kroonstad

Oos-Londen

Oudtshoorn

Paarlberg

Pietersburg

Pretoria

Rawsonville

Robertson

Rustenburg

Tijgerberg

Upington

Wolseley

Worcester