Ons Leierskorps

Vryburger Dagbestuur 2021/2022

Die Dagbestuur word jaarliks herverkies en op die Burgerraad aangekondig. Dagbestuur vermoei homself met die strategie en algemene doen en late van die Nasionale Organisasie.

Visser Bezuidenhout

President (Hopefield)

Jacob Rheeder

Visie-President (Oos-Londen)

Cordre Smith

Gekoöpteer (Ceres)

Rossi Rossouw

Vaandrig (Rustenburg)

Marius Venter

Nasionale Basuin (George)

Gerrie jv Rensburg

Rentmeester (Ermelo)

Cobus Stemmet

Skrywer (Paarlberg)