Ons Leierskorps

Vryburger Dagbestuur 2022/2023

Die Dagbestuur word jaarliks herverkies en op die Burgerraad aangekondig. Dagbestuur vermoei homself met die strategie en algemene doen en late van die Nasionale Organisasie.

Jacob Rheeder

President

Marius Venter

Vise President / Basuin

Cordre Smith

Gekoöpteer

Rossi Rossouw

Vaandrig

Francois Marais

Rentmeester

Cobus Stemmet

Skrywer