Ons Leierskorps

Vryburger Dagbestuur 2018/2019

Die Dagbestuur word jaarliks herverkies en op die Burgerraad aangekondig. Dagbestuur vermoei homself met die strategie en algemene doen en late van die Nasionale Organisasie.

Conrad Botha

Nasionale President

Visser Bezuidenhout

Nasionale Vise-President

Cordre Smith

Nasionale Skrywer

Hein van Rensburg

Rentmeester

Jacob Rheeder

Nasionale Basuin

Kobus Smith

Nasionale Vaandrig

Gerrie Janse van Rensburg

Adisionele Lid