Om Meer Uit Te Vind

Tree in verbinding met ons

Die Vryburgers sien uit daarna om van jou te hoor en beantwoord met graagte jou vrae. Gebruik hierdie vorm om met ons Nasionale Basuin in verbinding te tree.

Lokaalverhurings

Verskeie korpse beskik oor lokale en verwelkom navrae aangaande verhurings. Kontak hierdie individue direk vir meer inligting.

George

Helen
076 272 0090

Kroonstad

Stef Breytenbach
072 058 9368

Pretoria

Ben Vorster
082 451 4873

Upington

Kobus v/d Westhuizen
072 400 5887