Burgerraad 2022, te Trennery's Hotel, Transkei.
Aangebied deur Vryburgers Omgeemense Oos-Londen.

AANKOMS

VRYDAG AAND

SATERDAG & AKTIWITEITE

MIDDAGETE BY SEAGULLS

DINEE & PRYSUITDEELING